Výnosy jsou nižší, než nám marketing růžově lakuje

Z reklam a billboardů na nás útočí lákavé nabídky zhodnocení. V dobách, kdy jsou garantované výnosy bezpečných produktů blízko nule. Jedním z fíglů je zabalení produktu tak, abychom mohli mluvit o vysokém výnosu, který chce klient slyšet.
Například garantované zhodnocení 5 % (za 4 roky) nebo výnos (až) 40 % (za 4 roky). Jednoduchá finanční matematika nám pomůže podobné fígle odhalit a podívat se pod lákavý obal produktu a vidět ho v ryzí nahotě.

Zajímejte se o výnosy p.a.

Investice, které potřebují komunikovat zajímavý zajištěný výnos, rády ukazují výnos celkem. To se týká zajištěných fondů, různých certifikátů nebo pojistek. Výnos 1 % p.a. nezaujme tolik čtenářů, jako výnos 5 %. Čím vyšší výnos se dá ukázat, tím lépe. Proto se ukazují výnosy za delší dobu než rok.

Často se tak můžeme setkat s nabídkou zajištěného fondu, který hlásá, že nabízí minimální výnos 5,5 % při investici na 5 let. Na první pohled to vypadá, že je výnos přes 1 % p.a., přesněji že to je 1,1 % p.a. Klient tak má pocit, že si to přece umí spočítat sám a že si to může bez velkých potíží i sám porovnat. Problém je, že toto ještě není ten pravý výnos, který by se měl porovnávat.

Skutečný výnos totiž bude nižší. Důvody jsou dva:

1.    Vstupní poplatky do produktu
2.    Složené úročení

Než se pustíte do investice, určitě si zjistěte poplatky. Vstupní a případně i výstupní. Poplatek je u tohoto produktu dejme tomu 2,5 % za nákup. Dále musíme počítat se složeným úročením. Roční úrok se (bohužel) nepočítá prostým dělením. Jak se správný výnos spočte?

Pojďme po stopách peněz. Abychom spočetli správný výnos, vydejme se po stopách našich peněz.

Při investici 1000 Kč zaplatíme vstupní poplatek ve výši 2,5 %. Za našich 1000 Kč tedy do fondu doteče pouze 975 Kč. Fond slibuje, že naše peníze zhodnotí o 5,5 % za pět let. Když přičteme výnos k hodnotě investice na počátku, dostáváme částku 1028,63 Kč. Investice do fondu tedy z našich 1000 Kč na počátku udělá částku 1028,63 Kč na konci. Už na první pohled je vidět, že to nijak zázračné zhodnocení nebude.
Kdyby investice měla ještě nějaké výstupní poplatky nebo kdybychom například platili daně (v případě pojištění), tak bychom konečnou částku patřičně upravili.


Jak spočítat efektivní úrok investice?

Možností je několik. Ukážeme dvě hlavní:

1.    Přes finanční matematiku a přes vzorečky – tato cesta je pro většinu poradců nepříjemná. Musí hledat vzoreček, kalkulačku a trápit se matematikou

2.    S pomocí excelu – zde využijeme finanční funkce Úroková míra. Parametry zadáme dle návodu.

Jaký vychází výnos v našem konkrétním příkladu? Zajištěný výnos fondu vychází 0,57 % p.a. To, co napočátku nabízelo výnos 5,5 % za 5 let, nevydělává ani 1,1 % p.a., ale pouze 0,57 % p.a. a to je trochu rozdíl. O tom, jak je nebo není výnos v zajištěném fondu zajištěn, si povíme jindy.

Výnos až 50 % za 5 let není žádné terno

Zajištěné fondy se nám dále snaží ukázat, jakých maximálních výnosů mohou dosáhnout. Opět k tomu používají souhrnný výnos, nikoli výnos p.a. Opět se snaží komunikovat maximální výnos až 50 %.

Zatím nechme stranou slovo výnos „až“ a podívejme se na výnos 50 % za 5 let.
Zase nás nepřekvapí, že to bude daleko méně než 10 % p.a. K výpočtu použijeme stejný postup jako v předchozí kapitole – půjdeme po stopách peněz, použijeme buď vzorečky nebo Excel a dojdeme k výnosu 7,9 % p.a. To je na hony daleko od očekávaného výnosu 10 % p.a.

Počítat bohužel musíte sami

Informaci o výnosech p.a. se bohužel nikde nemusíte dočíst. Při konstrukci zajištěného fondu se popíše, jak fond funguje. Dočtete se limity, tedy minimální a maximální výnosy. Ty jsou ale psány reklamštinou, skrz kterou se musíte složitě prokousat. A to vlastními silami. Nemůžete se spolehnout na letáček, statut fondu nebo jiný oficiální materiál.
Podobná dřina vás čeká u různých certifikátů, kde se slibují výnosy „již od“ nebo „až“ za celou dobu trvání certifikátu. Ještě složitější to je u pojištění, ale na to jsme si už zvykli.
 
zdroj: www.kfp.cz
 
Upozornění: Výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. 
 
25.8.2016 Krupa Březák s.r.o.