Proč vlastně investovat?

Je mnoho dobrých důvodů proč dloudobě spořit a investovat. Investice jsou běžnou součástí našeho života. Jsme národ střádalů a úspory hrají v našich životech vždy významnou roli. V mnoha rodinách existují určité finanční přebytky získané např. z dědictví nebo z restitucí. Ale i lidé, kteří nejsou žádní boháči a vydělávají běžné částky, mohou odkládat a odkládají stranou určité částky peněz, aby je zhodnotili a použili v budoucnu. Proto by měli být všichni obeznámeni, alespoň se základní problematikou prostředí, do něhož prostřednictvím svých investičních rozhodnutí vstupují a to spolu s výhodami i riziky. Investování je běžná činnost, které je dobré rozumět. Máme dvě možnosti, jak si můžeme ukládat peníze:

- spořením - pravidelným ukládáním peněz na bankovní účet nebo spořící vklad, kde jsou prakticky bez rizika (kromě rizika inflace - ztráty hodnoty peněz). Tady jsou zpravidla úročeny předem známou úrokovou sazbou.

- investováním - ukládat peníze do takových aktiv (položek, které vytvářejí zisk), která s sebou nesou riziko ztráty hodnoty, výměnou za možnost vyššího výnosu.

Zabezpečení na stáří

Všichni žijeme ve společnosti, která stárne. Současný systém založený na mezigenerační solidaritě, se dostal do krize.  Je na každém z nás, jak si zajistíme prostředky na důstojné prožití důchodového věku.

Vlastní bydlení

Dům nebo byt je jedna z největších investic našeho života. Ikdyž existují produkty určené přímo pro bydlení (stavební spoření, hypotéky), tak se nevyhneme nutnosti investovat zančnou část vlastních úspor.

Vzdělání dětí

Chceme-li, aby naše děti měli v životě větší šanci, je nutné jim  zajistit dobré vzdělání. Úroveň vzdělání je jedním z klíčových faktorů úspěchu. Už dnes to stojí peníze a finanční náklady  na kvalitní vzdělání rozhodně porostou.

Start pro dospělé děti

Mladé rodiny s malými dětmi se mnohdy nacházejí v nejtěžší finanční situaci. Pokud můžeme našim dospělým dětem pomoci například zajištěním bydlení, ušetříme jim mnoho starostí v době, kdy na ně život klade největší nároky.

Ostatní dlouhodobé cíle

Jiné finanční cíle jsou často předmětem dlouhodobého finančního plánování. Na koupi dovolené nebo auta málokdo z nás ušetří za rok.

Ochránění úspor před inflací

Investováním můžeme ochránit naše peníze před inflací (inflace - růst cen nebo znehodnocení peněz v čase). Kvůli inflaci si dnes za 1milion korun můžeme koupit mnohem méně věcí než před dvaceti lety. Například při inflaci 5% se po 10 letech hodnota neinvestovaných úspor sníží o více než 40%. Cílem každé investice by měla být snaha alspoň čelit inflaci, tzn. zachovat kupní sílu investovaných peněz. Proti vlivu inflace na naše úspory lze bojovat jen tím, že je dlouhodobě investujeme.

14.04.2014 Krupa Březák s.r.o.