Pozor na předplacené poplatky u pravidelných investic

Pozor na předplacené poplatky u pravidelných investic do podílových fondů - budou vás delší dobu držet ve ztrátě.

Stává se nám stále častěji, že se na nás obrací klienti konkurenčních společností s žádostí o konzultaci ohledně jejich účtu podílových fondů. Všichni stojí před společnou záhadou.

Posílají pravidelně po určitou dobu peníze na nákup podílových jednotek. Fondy, které mají ve svém portfóliu, generují pozitivní zhodnocení , jak lze zjistit přes různé ratingové agentury. Ale když si spočítají, kolik peněz do fondů poslali a jaká je skutečná aktuální hodnota jejich podílů, jsou zděšeniprotože jsou ve ztrátě (často v řádu desítek procent oproti investovaným částkám).

Jak je to možné?  Příčinou těchto nepříjemných počátečních negativních výsledků bývá často jeden společný jmenovatel – předplacené vstupní poplatky!

Vstupní poplatky samy o sobě jsou naprosto běžné a pochopitelné. Pohybují se v průměru mezi 2 až 6 procenty z každé investované částky, podle typu fondů. Tyto vstupní poplatky slouží k odměně všech článků poradenského řetězce, který se podílel na zprostředkování a uskutečnění investice.

Problém nastává tehdy, když se zprostředkovatel rozhodne vybrat si od klienta vstupní poplatky jednorázově a na dlouhou dobu dopředu formou předplacení! (pro zprostředkovatele jsou s tím spojeny vysoké odměny)

Metody výpočtu předplacené částky bývají různé. Vždy jde ale o několikanásobek pravidelné měsíční platby. V těch lepších případech se jedná asi o osminásobek měsíční investice.

Například chce klient investovat 5.000 kč měsíčně a standardní vstupní poplatek do fondu je 5% ( 250 kč ) z každé měsíční investice.

Při předplaceném poplatku  Vám zprostředkovatel nabídne pravděpodobně dvě varianty:

a)     Zaplatit 40.000 kč  (osminásobek měsíční investice) předem a poté investovat čistou částku 5.000 kč měsíčně do nákupu podílů

b)    Rozpustit oněch 40.000 kč vstupních poplatků  (většinou v prvních 18 měsících ) v pravidelných platbách. Například půjde 70% z každé měsíční platby na úhradu vstupních poplatků a jen 30% se zainventuje a to tak dlouho, dokud se neuhradí celých 40.000 kč.

V obou dvou případech stačí zdravý selský rozum a malá násobilka k tomu, aby si člověk spočítal, jak dlouho bude dohánět tak velké počáteční mínus na účtu.

I kdyby se fondům dařilo velmi dobře a dosahovaly by nadprůměrných výsledků, tuto počáteční ztrátu bude klient srovnávat odhadem minimálně 3 až 5 let, a to za předpokladu, že po celou tuto dobu bude posílat i nadále pravidelnou měsíční investici.

Úplně nejhorší scénář je koupit si v ČR zprostředkovateli nejprodávanější a nejpreferovanější tzv. fondové balíčky a zaplatit předplacený poplatek. Některé z fondů v tomto balíčku bývají „vyrobeny“ pouze pro tento účel a nejsou na trhu fondů volně obchodovatelné.

To může mít pro klienta neblahé následky. Pokud se rozhodne v budoucnu sledovat jinou investiční strategii než jakou mu pevně určuje jeho balíček nebo by chtěl některý fond v balíčku vyměnit   - může tak učinit pouze vypovězením a ukončením celé smlouvy a zainvestováním prodaných podílů do nových fondů. Zvolený obsah balíčku a jeho investiční strategii prostě nelze bez sankcí změnit.

Otevřením investičního účtu s pravidelně placeným poplatkem zamezíte příliš vysokým počátečním nákladům.

01.01.2015 Krupa Březák s.r.o.