OHROZÍ VAŠI INVESTICI POSILUJÍCÍ KORUNA?

Koruna posílí, co máme dělat? Dotazy, které slyšíme stále častěji i od našich klientů, kteří investují do otevřených podílových fondů ve světových měnách, tedy především v EUR a USD. Nemáme vše prodat a raději nakoupit v českých korunách? Je pravděpodobné brzké uvolnění pevně nastavené spodní hranice kurzu CZK/EUR. ČNB předpokládá uvolnění kurzu v horizontu měsíců. Koruna pak posílí a euro oslabí.

Proto jsme se rozhodli reagovat na blízkou budoucnost a zopakovat několik obecných principů dlouhodobého investora.

  • Inteligentní investor nikdy nespekuluje na krátkodobé výkyvy ( ani na změny kurzů měn ) a postupuje podle nastaveného plánu a svých cílů
     
  • O úspěchu investice rozhoduje především vhodně zvolená strategie ( konzervativní, dynamická, pro čerpání renty… ), odpovídající rozložení aktiv ( mezi akcie, dluhopisy, komodity,  různé správce,  různé měny, světové regiony, hospodářská odvětví, …) a čas, který každá investice potřebuje
     
  • Z dlouhodobého hlediska tvoří výnosy investorů růst tržní hodnoty firem, které mají ve svém portfoliu ( fondech ), bez ohledu na měnu, ve které je fond veden
  • Posílení koruny vůči euru také znamená, že pro své budoucí investiční nákupy český investor smění své koruny za více eur a nakoupí tedy o něco více podílů na kvalitních firmách ( měna, ve které manažeři fondů platí za nákupy podílů na firmách pro své investory, je totiž vždy nějaká ze světových měn, nikoliv česká koruna … pokud nehrajeme jen na domácím českém písečku ).

Z výše uvedených důvodů a při dodržování zásad inteligentního investora, jsou pohyby kurzu mezi měnou, kterou posíláme ( CZK ) a měnou, ve které se majetek nakupuje ( EUR, USD… ) jen krátkodobou epizodou, která má zanedbatelný účinek na celkový vývoj hodnoty našeho investičního portfolia.

Upozornění: Výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. 

17.01.2017 Krupa Březák s.r.o.