Na stavebním spoření můžete i prodělat...

Stavební spoření  zpočátku vynáší, ale časem “usne“ a přestane sloužit.

V jednom z našich předešlých článků jsme si vysvětlili, jak důležité je před uzavřením stavebního spoření dobře zvážit tři věci:

- budoucí účel (na úvěr nebo jen na zhodnocení ?)

- časový horizont (jak dlouho asi budou peníze „pracovat“ ?)

- průměrný roční výnos (jak roste reálná kupní síla vložených prostředků ?)

Jen když si dokážeme předem odpovědět na tyto tři otázky, můžeme učinit moudré finanční rozhodnutí. Jinak řečeno, můžeme si spočítat, kdy se stavební spoření vyplatí a kdy už ne. Dnes si to ukážeme na konkrétních číslech.

Pro náš příklad si vybereme běžného klienta, který chce pouze dobře uložit a zhodnotit své peníze. Aby dosáhl maximální možné státní podpory ( aktuálně 2.000 kč ), ukládá si měsíčně 1.670 kč. Od stavební spořitelny  má garantováno zhodnocení 1,5 % ročně ( aktuálně nejvyšší možné ). Cílová částka je nastavena na 150.000 kč.

Na obrázku č. 1 vidíte výsledek  stavebního spoření po 6 letech.

zdroj: veřejně dostupná kalkulačka stavební spořitelny

Rekapitulace výsledku:

Klient vložil za 6 let vlastní prostředky ve výši 121.740 kč (včetně poplatku za uzavření smlouvy ve výši 1 %).

Stav účtu po 6 letech včetně všech připsaných i dodatečných státních podporje 135.172 kč.

Celkový nominální výnos po 6 letech bude 13.432 kč (jedná se o čistý nominální výnos po odečtení daně z výnosů ve výši 15 %).

Takto nastavená smlouva  dosáhne průměrného nominálního zhodnocení ve výši 3,85 % ročně.

Jaké je ale reálné průměrné roční zhodnocení (p.a.) po započtení vlivu inflace (znehodnocování kupní síly peněz kvůli neustálému zdražování)?

Na obrázku č.2 vidíte vývoj inflace v ČR za posledních 16 let.

zdroj: Český statistický úřad

Vyplývá z něj, že dlouhodobá inflace se v ČR pohybuje okolo 2,5 % ročně.

Reálný výnos klientova spoření po 6 letech se bude pravděpodobně pohybovat okolo 1,3 % ročně (od průměrného nominálního výnosu musíme odečíst průměrnou inflaci).

Na obrázku č.3 vidíte výsledek stavebního spoření po 12 letech. Vstupní údaje jsou totožné jako u spoření na 6 let, jen s tím rozdílem, že se musela navýšit cílová částka na 300.000 kč, abychom se do ní stavem účtu po 12 letech „vlezli“ .Převádíme totiž také úspory z první „šestiletky“  ve výši 135.172 kč.

zdroj: veřejně dostupná kalkulačka stavební spořitelny

Rekapitulace výsledku:

Klient vložil za 12 let vlastní prostředky ve výši 258.412 kč (včetně poplatku za uzavření smlouvy ve výši 1 % z cílové částky).

Stav účtu po 12 letech včetně připsaných i dodatečných státních podpor je 282.738 kč.

Celkový nominální výnos po 12 letech bude 24.326 kč (čistý nominální výnos po odečtení daně z výnosů ve výši 15 %).

Takto nastavená smlouva dosáhne průměrného nominálního zhodnocení ve výši 2,65 % ročně.

Po započtení dlouhodobého průměru inflace v ČR (asi 2,5 % ročně), vychází reálný výnos stavebního spoření po 12 letech asi 0,1 % ročně!!!

Komentář a doporučení:

Pro menší úložky (do 20.000 kč ročně) je šestiletý cyklus stavebního spoření s využitím státní podpory vhodný za účelem vytvoření startovního kapitálu k řešení budoucích cílů. Peníze jsou uloženy s garancí a mají kladný reálný výnos (i když relativně nízký).

Situace se ale zcela mění (k horšímu pro klienta), jakmile se ukládají větší částky (než uvedených 20.000 kč ročně) nebo se doba spoření prodlužuje nad základních 6 let. Držet částky v řádu statisíců na stavebním spoření je z hlediska kupní síly peněz naprosto kontraproduktivní.

Vezměme si například klienta, který má spoření 6 a více let a na něm částku 300.000 kč (takových jsou u nás minimálně desetitisíce). Státní podpora 2.000 kč  vzhledem k jeho úsporám znamená zhodnocení 0,66 % ročně a stavební spořitelna přidá ze svého 1,5 % ročně. Bohužel se úrokové výnosy daní sazbou 15 %, takže čistý úrok od stavební spořitelny je 1,275 % ročně. 

1,275 % + 0,66 % = 1,935 % (skutečné roční zhodnocení před odečtením inflace)

Počítáme-li průměrnou inflaci v ČR ve výši 2,5 % ročně, tak se klient dostává do reálné ztráty kupní síly svých uspořených peněz ve výši přes 0,5 % . Je to totéž, jako by na konci roku ze svých úspor vzal přes 1.500 kč a vyhodil je z okna.

Je zřejmé, že tímto způsobem klient v delším časovém horizontu nejen nerozmnoží, ale ani neochrání hodnotu svého peněžního majetku. Pokud se Vaše stavební spoření podobá uvedenému příkladu, je nejvyšší čas na změnu. Prvním krokem je změna ve způsobu myšlení, na základě které člověk porozumí osvědčeným způsobům dlouhodobého budování majetku. A s tím Vám rádi pomůžeme…

01.08.2014 Krupa Březák s.r.o.