KDY ZAČÍT INVESTOVAT? ČEKÁTE NA TEN SPRÁVNÝ OKAMŽIK?

Hodně častý dotaz našich klientů se týká správného načasování jednorázové investice. Kdy je ten nejlepší okamžik?

Teorie říká, že se má nakupovat levně a prodávat draze. Jen tak lze vytvářet zisk. Většina akciových investorů se chová přesně naopak. Nakupují v období růstu nadšeně drahé akcie a ve všeobecné panice při poklesech je prodávají se ztrátou. Z psychologie chování trhů jednoznačně vyplývá, že jít s davem se nevyplácí. Dav, který nemá potřebnou finanční gramotnost, dělá svá rozhodnutí na základě emocí bez racionálního podkladu.

Částečně se dá problém vhodného okamžiku vyřešit pravidelným investováním a tedy průměrováním nákladů ( nakupuje se v drahých i levných obdobích a výsledkem je průměrná nákupní cena ). Ale pravidelná investice je spíše vhodný doplněk k jednorázovému vkladu. Řešit tuto otázku například uložením velké sumy na spořící účet s postupným pravidelným měsíčním odebíráním peněz do fondů, to celé po dobu několika let, není podle našeho názoru efektivní. Většina peněz totiž „spí“ na účtu a nepracuje pro svého majitele, ale pro banku ve které leží.

Ale zpět k našemu tématu. Jak se trefit do toho správného okamžiku a zainvestovat větší částku ideálně? Určit tento okamžik s jistotou nikdy nelze. Nevíme totiž, v jaké fázi trhů se nacházíme. Je před námi další růst nebo naopak přijde dlouhodobý pokles?

Naštěstí nejsme úplně bezmocní a díky sledování historického vývoje trhů můžeme také něco s vysokou pravděpodobností předpokládat.

1) Období hospodářských recesí ( sledováno od roku 1926 na trhu USA ) netrvala v průměru déle než 12-18 měsíců, pak se trh vrátil na své původní hodnoty před recesí. Máme – li dostatečný časový horizont pro své cíle, neznamená ani takový propad ohrožení celkových výsledků i kdybychom zainventovali na vrcholu, těsně před přicházejícím poklesem.

2) Na akciových trzích je běžné, že několikrát ročně trhy poklesnou o 5% a jedenkrát ročně i o více než 10%. Takový propad se odehrál právě teď v srpnu. Takže právě teď máme statisticky asi ten nejlepší okamžik v letošním roce pro jednorázovou investici!

3) Rozložení investice do správných instrumentů a řízení se dobře sestaveným investičním plánem rozhoduje o splnění investičních cílů z více než 90%. Snaha o načasování vhodného okamžiku je jako sázka do loterie a nemusí se vyplatit. Nespekulovat a začít investovat chytře a podle pravidel. A to co nejdříve. Jen tento přístup vede do cíle.

Upozornění: Výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. 

18.07.2015 Krupa Březák s.r.o.