JAK NEJLÉPE OCHRÁNIT SVŮJ BYZNYS

Jste-li úspěšnými lidmi, kteří umí zhodnotit majetek nejlépe svým vlastním byznysem a máte vše pod stoprocentní kontrolou, můžeme před vámi jen smeknout a poblahopřát k zaslouženému úspěchu.

Přestože jste v podnikání bezchybní, nemusí tomu tak být vždy v dalším nakládání s penězi, které váš byznys vygeneroval. Existují faktory, které mohou zvenčí ovlivnit, ochromit nebo zcela eliminovat vaše podnikání, aniž byste vy osobně udělali cokoliv špatně. Ukážeme si, co se může stát a jak takovým situacím předcházet.

Píše se rok 2015 a řecký stát se nachází v několik let trvající finanční a dluhové krizi. Jeden z největších aténských řezníků má problémy a dostává se do existenčních problémů. Přitom si do té doby vede výborně. Vlastní zaběhnutou firmu v páté generaci, zajímavé komerční objekty na lukrativních místech, má desítky zaměstnanců. Je zvyklý peníze z podnikání otáčet ve své firmě a zajišťuje si tím stabilní růst. Pak zásahem zvenčí a bez varování, utrpí náhle ránu, která znamená ohrožení a možná zánik celého podnikání.

CO SE STALO? BANKY OMEZILY TOK PENĚZ.

Bylo možno vybírat z bankomatů pouze 60 Eur na osobu a den. Během několika týdnů pocítil následky i náš řezník:

-          zákazníci přestali nakupovat ( nebylo za co )

-          nebyly obraty, nebylo z čeho platit zaměstnance, začalo se propouštět

-          komerční prostory jsou neprodejné a nelze je ani pronajmout ( nejsou peníze, není zájem )

O dalších příkladech vlivu dlouhodobé finanční krize na podnikatele v Řecku se můžete  dočíst na těchto odkazech:

- Nové reformy potápí řecké obchodníky. Většina je blízko ukončení podnikání...

- Maso prodává už 51 let, vždy byl úspěšný. Kvůli řecké krizy bude propouštět...

PROČ KRACHUJE V ŘECKU TOLIK ÚSPĚŠNÝCH LIDÍ ?

Sázeli vše na jednu kartu. Jsou finančně závislí na jednom zdroji příjmů. Je to příjem z vlastního podnikání a žádný další zdroj příjmů nebudují. Působí jen v jednom úzkém oboru, často v malé a ohraničené lokalitě a výnosy z podnikání drží ve formě peněz( bankovních produktů ) jen ve své rodné zemi a jen v domácí měně. Toto jsou zárodky možných budoucích finančních komplikací, které zůstávají skryty, dokud nedojde ke krizi většího rozsahu. O to drtivější mají ale dopad a následky pro ty, kteří s nimi nepočítali.

Ekonomickou situaci, která nastala v Řecku, můžeme očekávat kdykoliv v jakémkoliv jiném státě, ČR nevyjímaje.

JAK OCHRÁNIT MAJETEK V PŘÍPADĚ VÁŽNÝCH KRIZÍ?

Dodržujte úspěšné a osvědčené pravidlo, které pracovně nazýváme pravidlem „jedné třetiny“. Svůj majetek rozdělte na tři části.

1/3 vlastní byznys

1/3 nemovitosti na pronájem

1/3 portfolio s pravidelným pasivním příjmem (cenné papíry )

Dobře rozložené investiční portfolio se správně zvolenou strategií umožňuje stabilní příjem i v dobách, kdy se vlastnímu podnikání nebo nemovitostnímu trhu z různých důvodů nedaří.

Upozornění: Výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. 

26.11.2015 Krupa Březák s.r.o.