JAK INVESTUJÍ MILIONÁŘI V USA

Nedávno jsme narazili na zajímavý webový článek, který uveřejnil rozložení aktiv  v majetku amerických milionářů. Článek vyšel v září 2014 v německém online investičním magazínu Fondsprofessionell (www.fondsprofessionell.de) a odkazuje se na anketu časopisu Forbes mezi americkými milionáři.

Inspirující je podle našeho názoru zejména v tom, jak umí bohatí lidé v USA rozložit svůj majetek do různých typů investic. Nezaměřují se pouze na jednu nebo dvě oblasti investování, ale ochraňují svůj majetek více způsoby.

Jaká aktiva preferují v portfoliu dotazovaní američtí milionáři vidíte na následujícím grafu.

Samozřejmě je třeba brát zřetel na to, že se jedná o průměry. Není rovněž zohledněno, co je vlastním byznysem jednotlivých dotazovaných. Podniká-li někdo například v realitách, asi bude tuto složku svého portfolia oprávněně preferovat, atd… 

Existují i jiné možnosti pro investice, než uvedených sedm. Napadají nás ihned zlato a cenné kovy. Ale ty dosáhly zřejmě nižšího procentuálního zastoupení než nemovitosti a ve výsledcích ankety se neobjevily.

A co z toho plyne pro českého investora, který chce ochránit svůj majetek před znehodnocením inflací nebo nečekaným poklesem hodnoty určitého typu investice?

Po vzoru amerických milionářů by mělo stát vaše bohatství na dobrém základě, který podepírá několik pilířů a kolaps jednoho tak nemůže ohrozit celek.

O budoucím úspěchu nenechejte rozhodnout náhodu. Vyberte si investiční strategii odpovídající vašim cílům.

Upozornění: Výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. 

19.03.2016 Krupa Březák s.r.o.