JAK INVESTUJÍ ÚSPĚŠNÍ - NOBELOVA NADACE

Jednou ze tří základních investičních strategií, které s našimi klienty sledujeme, je strategie podle vzoru Nobelovy nadace. Úspěšnost této strategie je ověřena vývojem posledních 60let. Po tuto dobu se nadace drží počátečního nastavení svých aktiv s minimálními odchylkami.

AKCIE
Rozvojové trhy 10%
Růstové společnosti vyspělý svět 15%
Hodnotové společnosti vyspělý svět (známé značky) 30%

ALTERNATIVNÍ INVESTICE
Nemovitosti 10%
Hedgeové fondy 20%

DLUHOPISY
České státní dluhopisy 5%
Zahraniční státní dluhopisy 5%
Ostatní dluhopisy (firemní High Yields) 5%

Naším úkolem je dbát na dodržování těchto poměrů. Jednou ročně dochází ke kontrole portfolia a podle potřeby se aktiva rebalancují (srovnává se poměr jednotlivých aktiv směrem k uvedeným výchozím procentům). Tolerují se odchylky maximálně do 10% oproti výchozím poměrům. Jak si strategie podle Nobelovy nadace vedla v uplynulých 20 letech, vidíte na následujících dvou grafech.

Výkonnost strategie není měřena podle konkrétních fondů, ale podle příslušných indexů. Zjednodušeně řečeno, podle dosaženého průměru výkonnosti v daných regionech a sektorech za uvedené období.

Z grafů lze mnohé vyčíst:

- Kdo plánuje své cíle dlouhodobě (10 let a více), dosáhne efektivního zhodnocení majetku téměř s jistotou („téměř“ proto, že budoucnost nelze předvídat)

- Mohou být období (například 2001 a 2002,2008 a 2009), kdy se několik let po sobě hodnota majetku snižuje

- Po těchto propadech následuje období rychlého růstu (2003 a 2010)

Naším cílem, stejně jako cílem Nobelovy nadace, je zvyšování reálné hodnoty majetku našich klientů. Nevěštíme, co bude příští rok a nehledáme fondy, které budou příští rok nejúspěšnější. To nikdo neví. Byla by to spekulace a nemusela by se vyplatit. My tvoříme hodnoty podle osvědčených pravidel, která potřebují své. Tím se především myslí: 

přesná definice cílů, jejich velikost a čas k naplnění
výběr správné strategie
držení se stanoveného plánu a jeho pravidelná kontrola

Kdo toto vše splní, může jen utěšeně sledovat, jak se jeho cíle stávají časem skutečností a majetek reálně roste. Pocit rostoucí finanční nezávislosti je srovnatelný snad jen s pocitem osobní svobody.

Upozornění: Výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. 

24.01.2016 Krupa Březák s.r.o.