INVESTOVÁNÍM I SPOŘENÍM VŽDY NĚCO RISKUJETE

Nejen investováním, ale i běžným spořením vznikají určitá rizika, která je třeba dobře rozlišit a posoudit. Obecně lze říci, že se lidé dělí v přístupu k rizikům do dvou skupin.

1)  SPOŘÍLCI

Lidé, kteří se bojí absence garantovaného budoucího vývoje a nutno dodat, že těchto lidí je absolutní většina, vyhledávají pouze produkty, které garantují pevnou úrokovou sazbu pro jejich peníze. V praxi to znamená, že vkládají (půjčují) své peníze do bank za předem smluvenou odměnu (úrok). 

V tomto způsobu odkládání peněz  (spoření) se naplňuje jejich potřeba pocitu jistoty, garance a záruk. Mohou tedy klidně spát a nemusí se obávat změny (i kdyby jen dočasné) stavu svého účtu. Pro úplnost ale dodejme, že žádná garance není stoprocentní. Banka může být vytunelována, stát může zkrachovat, majetek může být znárodněn, měna může být uměle znehodnocena, atd…

Cena, kterou střadatelé platí za tento způsob myšlení, je ale nepřiměřeně vysoká. Banky poskytují jen minimální úroky a tyto minimální výnosy z větší části nebo úplně znehodnotí inflace a daň z příjmů. Garance úrokové sazby, pokud ji využíváme vždy a na všechny naše finanční cíle, i ty dlouhodobé, znamená v konečném efektu frustraci z promarněných příležitostí a neschopnost vybudovat a rozmnožit rodinný majetek. Je to záruka stagnace.

2) INVESTOŘI

Jsou naopak lidé, kteří se bojí reálné ztráty kupní síly svých peněz. Takto přemýšlí lidé bohatí, tedy absolutní menšina. Stejně přemýšlejí například i chytré finanční instituce, jako jsou například banky. Pro ně je největší riziko stagnace hodnoty jejich majetku a nemožnost jeho rozmnožení. Proto vyhledávají příležitosti, které banky svým klientům nenabízí.

V tomto způsobu odkládání peněz (investování) se naplňuje jejich potřeba zvyšování reálné hodnoty vlastního majetku a pocitu finanční svobody (nezávislost na příjmech ze zaměstnání nebo na dávkách od státu).

Cena, kterou investoři platí za tento způsob myšlení, je vysoká pravděpodobnost  kolísání hodnoty jejich majetku v čase. Což může být kolísání směrem nahoru i dolů. Je to tedy nejen riziko, ale především příležitost. Pokud se k investování zvolí osvědčené a legislativně velmi proklientsky ošetřené produkty, jako jsou například otevřené podílové fondy, je úspěch dobře naprogramován. Podstatnou roli v investování hraje čas. Čím více ho investor má, tím vyšší je pravděpodobnost pozitivního výsledku. Dobře sestavené portfolio z akciových, dluhopisových nebo alternativních investic, dokáže v čase porazit inflaci a přináší nadinflační výnosy. Tím je stanoven předpoklad pro reálný růst hodnoty investovaného majetku.

Je rozumné držet část svých finančních prostředků ve spořících produktech jako rychle dostupnou finanční rezervu. Je životně důležité část svých finančních prostředků investovat.

Z přiloženého grafu lze vyčíst, jak nezainvestované peníze  s pomocí největšího nepřítele našeho majetku (inflace)  mohou časem ztratit na hodnotě.

obr. zdroj: KPCP

Stanovte si své finanční cíle , mějte plán a užitečnou investiční strategii. Jen tak dokážete zvítězit nad inflací. Pokud sami nevíte jak na to, poraďte se s profesionálem.

Upozornění: Výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. 

21.08.2015 Krupa Březák s.r.o.