BUĎTE CHYTŘÍ A NEDAŇTE SVÉ VÝNOSY

Do skupinky největších nepřátel našeho osobního bohatství patří daně (společně s inflací a dluhy). Zatíženi daněmi jsme vždy, když něco pořizujeme, prodáváme nebo získáváme. Největší průvan v našich peněženkách má na svědomí daň z příjmů a daň z přidané hodnoty.

Máte uloženy peníze v bankovních produktech? Pokud se jedná o produkt s garantovaným úročením, tak si z každého připsaného výnosu stát vezme zpět 15% formou daně z příjmů fyzických osob.

Máte životní pojištění, které se jmenuje investiční? Potom vždy, když vybíráte prostředky z tohoto pojištění včetně výnosů, strhne se vám 15% ze zhodnocení formou daně z příjmů.

Chytří lidé se snaží najít legální způsob, jak si ulehčit a daňové zatížení snížit.

Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je investovat prostřednictvím otevřených podílových fondů. Pokud tak učiníte sami, takzvaně „napřímo“ (myšleno bez pojišťovny a na vlastní účet), čeká vás příjemná daňová výluka. V České republice platí pro fondy kolektivního investování zákonné pravidlo o časovém testu.

Veškeré výnosy z investic do otevřených podílových fondů jsou v ČR osvobozeny od daně z příjmů, pokud své nakoupené podíly ve fondech držíte minimálně 3 roky. Při výběrech po třech letech je nulová daň z výnosů.

Není tomu tak všude ve vyspělých zemích. V Německu a Rakousku se například platí daň z výnosů z kolektivního investování ve výši 25%, na Slovensku 19% a v USA 32% při výběrech v prvním roce investování, v dalších pak 20%.

Osvobození od placení daně z příjmů není určitě základní motivace k zahájení investování, ale potěší a přispěje k rychlejší cestě za vaší finanční nezávislostí.

Upozornění: Výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. 

03.12.2015 Krupa Březák s.r.o.