9 NEJČASTĚJŠÍCH OBAV ZAČÍNAJÍCÍCH INVESTORŮ

Často lidé vyjadřují své obavy z investování do otevřených podílových fondů. Ty nejčastější obavy jsme shrnuli v tomto článku a odpověděli na ně.

1. PŘIJDU O VŠECHNO

Investice je rozložena do vlastnictví podílů na stovkách firem z různých regionů a sektorů. Pokud by měl investor o vše přijít, musely by všechny tyto firmy v jeden okamžik zaniknout. To je velmi málo pravděpodobné a kdyby se tak stalo, znamenalo by to krach celého světového ekonomického systému. Pak by tedy zkrachovaly i všechny banky a s nimi by se ztratily i všechny uložené peníze.

2. NEDOSTANU SE K PENĚZŮM

Zákon o kolektivním investování má jednoznačně stanovené časové limity, platné jednotně v celé EU. Odprodání podílů a přesun peněz na osobní účet klienta musí proběhnout do 15 pracovních dnů od podání žádosti. Standardem je výplata do 10 kalendářních dnů.

3. NEROZUMÍM TOMU

Není nutné být investičním expertem. Odborníci na investice jsou v investičních společnostech, které spravují fondy a sestavují jejich obsah. Tým specialistů na plný úvazek, řízený hlavním manažerem fondu, určuje na základě důkladných analýz , které firmy mají potenciál zhodnotit peníze vložené do fondu.

4. NEMÁM NA TO ČAS

To úzce souvisí s předcházejícím bodem. O kvalitu obsahu fondů se starají fondoví manažeři, kteří tomu věnují veškerý svůj čas. Individuální investor nemá jejich schopnosti a možnosti.

Pokud se na počátku investování důkladně vyhodnotí investiční cíle, určí časový horizont k jejich splnění a zvolí odpovídající strategie, běží investice automaticky podle stanovených pravidel. Při nastavení a také průběžném dodržování pravidel hraje největší roli výběr správného poradce. Jak poznat dobrého poradce? Zajímají ho cíle klientů, má sofistikovaný program k vyhodnocení jejich realizace, pracuje s dlouhodobým plánem a především počítá hodnotu v reálných cenách.

5. NEMÁM PENÍZE

Dnes už tento argument neplatí a nikdo si ho neobhájí. Většina fondů umožňuje měsíční investice od několika set korun. Máte v rodině stavební spoření, kam odkládáte podstatně víc? Nebo investiční životní pojištění se „spořením“, kam mizí i několik tisíc měsíčně? Stačí jen vzít rozum do hrsti a vyhodnotit si dlouhodobý reálný výnos. Peníze na investování se najdou, aniž by to znamenalo další zatížení rodinného rozpočtu.

6. NEVĚŘÍM, ŽE TO BUDE FUNGOVAT

Budoucnost se předvídat nedá. To ostatně platí nejen pro investice. Historie ale jednoznačně dokazuje ( v konkrétních číslech ), že účast na tomto systému umožňuje budování a ochranu vlastního majetku v takové míře, která je pouhým spořením neuskutečnitelná.

7. NEVÍM, KDY ZAČÍT

Nejlépe ihned. Snaha o časování trhu, tedy hledání nejvhodnějšího okamžiku k zainvestování, se rovná čisté spekulaci. Nikdo totiž takový okamžik nemůže předem určit. Takže to buď vyjde nebo ne. Buď vyhraju nebo ztratím. To ale není slučitelné s inteligentním investováním. Kdo chce spekulovat, může hrát loterii. Rozumný investor ale zvolí správnou strategii a nechá ji dokázat, co umí. Čas hraje v jeho prospěch.

8. FONDY JSOU RIZIKOVĚJŠÍ NEŽ NEMOVITOSTI NEBO ZLATO

Spousta lidí si to opravdu myslí. Samozřejmě nemovitosti či zlato do portfolia patří také, ale v omezené míře. Určitě není ideální za veškeré volné prostředky koupit jednu nemovitost či cihlu zlata. Investor tak podstupuje obrovské riziko, protože vše sází na jednu kartu. Navíc jsou s tímto typem investice spojeny i další starosti a náklady (údržba bytu, platební morálka nájemníků, pokles tržní ceny bytu, u zlata často podstatný rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, náročný odprodej, atd. ). Z pohledu promyšleného investování je logičtější začít budovat majetek v otevřených podílových fondech, kde lze maximálně rozložit riziko. Fondy dnes nabízí možnost investice do zlata či nemovitostí také a nejsou k tomu zapotřebí velké částky.

9. HODNOTA MÉHO MAJETKU BUDE KOLÍSAT

Ano, rozhodně bude. Podle zvolené strategie více, či méně. Je třeba si ale uvědomit, že kolísání není ztráta. Kolísání je příležitost. Kolísat může trh krátkodobě nahoru i dolů, ale dlouhodobě neustále roste. Inteligentní investor praktikuje mimo jiné postup „ kup a drž“. Kup levně ( při poklesech trhu ) a prodej draze ( při vzestupech trhu ). Utrpět reálnou ztrátu může investor jen tehdy, když toto pravidlo nedodrží. Tedy když prodá za míň ( nepočká si na vhodný okamžik k prodeji), než za kolik koupil.

Upozornění: Výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. 

17.09.2015 Krupa Březák s.r.o.