Životní pojištění je o poměru ceny a užitku

Životní pojištění nám slouží k  zabezpečení  příjmu v případě nenadálé události, která může stabilitu rodinného rozpočtu dlouhodobě ohrozit. Proto je důležité mít zajištěna ta zdravotní rizika, jejichž následky znamenají zatížení rozpočtu v řádu statisíců a milionů korun.

Případy ohrožení v řádu stovek, tisíců, možná desetitisíců korun je levnější a tudíž ekonomičtější pokrýt dostatečnou finanční rezervou. Výše doporučené finanční rezervy je v každé rodině individuální a řídí se pravidelnými výdaji rodiny. Ideální je držet rezervu ve výši tří až šesti měsíčních výdajů a to nejlépe na spořícím účtu, kde alespoň částečně úroky pokryjí riziko inflace a peníze jsou kdykoliv k dispozici.

Vraťme se ale k pojištění a k podstatným rizikům, která je třeba v životním pojištění vždy zohlednit. Jsou to především následující rizika:

- smrt 

- invalidita nemocí a úrazem

- trvalé následky způsobené úrazem

Tato tři vyjmenovaná rizika patří ve srovnání s dalšími možnými připojištěními paradoxně k těm levnějším, i když je nastavíme na milionové odškodnění. Navíc lze u pojištění smrti a invalidity nastavit variantu s klesající pojistnou částkou, což pojištění ještě více zlevní. Toho lze využít tehdy, pokud sjednáváme pojištění na předem stanovenou dobu za konkrétním účelem, například jako krytí úvěru ( víme, že za 20 let úvěr skončí a že každým rokem dlužíme bance méně a méně a tomu přizpůsobíme pojistku ). Mít jasně stanoveny své cíle, se vyplácí i v pojištění…

Všechna další připojištění, které pojišťovny nabízí, jsou relativně drahá, limitovaná a poměr cena/užitek u nich vyznívá lépe pro pojišťovnu než pro klienta ( chcete-li mít úhradu za každý šrám a jizvu, spočítejte si nejdříve, kolik měsíčně za připojištění zaplatíte a na jakou výši odškodnění máte v takovém případě nárok ). Existuje připojištění, které není levné, ale může být smysluplné:

- pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti

I když jsou zde limity, podle kterých se bude plnění posuzovat (limitem může být například výše aktuálního příjmu nebo skutečnost, že je pojištěný nezaměstnaný), může být náhrada ušlé mzdy v pravidelných měsíčních intervalech pro někoho důležitá. Zejména v případech, kdy není ještě vytvořena dostatečná finanční rezerva na spořícím účtu, která by mohla tyto výpadky pokrýt.

Ale i zde se vyplatí postupovat s rozvahou a počítat. Pokud sjednáte odškodnění pracovní neschopnosti za každý den následující po dvou počátečních týdnech nemoci, bude cena za pojištění přibližně dvojnásobná, než za odškodnění po počátečních čtyřech týdnech.

Určete si výši pojistné ochrany

Nejlepší variantou je mít dostatečný majetek a finanční rezervu a pojištění nepotřebovat vůbec. I když je tento cíl dosažitelný, přece jen na cestě k jeho splnění potřebujeme využít i pojištění. Zpravidla dbáme při nastavení pojištění na tři základní věci:

- na své cíle (co a kdy chceme dosáhnout, kolik to má stát)


- na finanční nezávislost (kdy a jak vysokou rentu budeme chtít čerpat ze svého majetku)


- pokrytí svých běžných výdajů

Ideální pojistná částka by správně měla zohledňovat příjem partnera, celkový objem majetku, velikost cílů, výši výdajů, požadovanou rentu v době finanční nezávislosti a dobu, kdy finanční nezávislost nastane. Tyto věci (konkrétní částky) je nutné si sepsat nebo využít profesionálního finančního plánu, který vám možná nabídne váš finanční poradce (pozor na finanční plány, které u některých firem slouží pouze k lepšímu prodeji produktů!!!)

Vyberte správný typ životního pojištění

Jak se tedy správně pojistit? V prvé řadě je dobré vybrat správný typ pojistky. Na trhu existuje mnoho druhů pojistných produktů a jeho mutací. V podstatě můžeme rozlišit tři druhy životního pojištění:

- rizikové a úrazové
- investiční
- kapitálové

Nebudeme podrobně popisovat rozdíly, ale pokud se chcete pouze pojistit (k tomu jsou pojistky určené především), tak sáhněte vždy jen po rizikovém životním pojištění. Investiční a kapitálové pojistky jsou výhodné pro pojišťovny, nikoliv pro klienty. Více se na toto téma dočtete v našem předchozím článku zde.

Pojistěte si pojišťovnu

Pokud budete chtít pojistit na několikamiliónové částky, tak stojí za zvážení rozdělit svou rizikovou pojistku mezi dvě pojišťovny. Tímto způsobem se lépe ochráníte proti případným časovým prodlevám a dalším možným záludnostem při plnění pojistné částky.

Pamatujte na to, že pojištění je pouze součástí celku jménem „cesta k větší finanční nezávislosti“. Osobní finanční plán Vám pomůže nastavit a držet kurz na této cestě k Vašim cílům. Jsme na to připraveni a můžeme ho společně vypracovat. Stačí začít tím, že napíšete nebo zavoláte.

03.06.2015 Krupa Březák s.r.o.