Český krteček investice v Číně neochrání. Rozumně zvolená strategie ano.

Ať už jste nebo nejste aktivním investorem, určitě jste zaregistrovali v uplynulých dnech rozruch okolo ekonomické situace v Číně. Tamní ekonomika zpomalila díky oslabení domácí měny a díky spekulaci na zvýšení úrokových sazeb v USA. Aktuálně se čínská ekonomika dostává do nejhoršího stavu za posledních 6 let. Dopady pociťují hlavně akcie nadnárodních korporací, které se v Číně pevně usadily, komodity, jejichž je Čína největším konzumentem a měny rozvíjejících se zemí, které jsou závislé na obchodu s čínskými partnery. Investoři se tak houfně zbavují aktiv, která považují za riziková a utíkají k bezpečnějším alternativám. Propady hodnot akcií ,jako reakci na dění v Číně, lze sledovat po celém světě, tedy i v USA a vyspělé Evropě. Během několika posledních týdnů jsou to propady i mezi 5 až 10%.

Nyní, ostatně stejně jako kdykoliv jindy v historii, rozhoduje o investičním úspěchu především správné rozložení aktiv. Všichni úspěšní investoři se shodují na tom, že úspěch investice závisí z více než  90% na správně zvolené investiční strategii a jejím dlouhodobém dodržování. Smysluplná alokace aktiv  je klíčová dovednost, na které by měl stát každý investiční plán . Pokud budou vaše peníze rozloženy v rámci různých druhů investic, snížíte tím riziko při poklesu finančních trhů.

Mnohem důležitější než spekulace na procento výnosů navíc (nebo možná i několik procent), je pro každé portfolio schopnost zabránit velkým propadům hodnoty majetku. Malé propady totiž rychle „vyléčí“ i průměrné výnosy. Velké propady vyžadují k dorovnání hodnot nadstandardní výnosy, které na sebe zase vážou vyšší riziko.

Jak tedy rozložit peníze do různých investičních instrumentů jako jsou akcie, dluhopisy, komodity nebo nemovitosti?

Strategií existuje mnoho, vždy je ale důležité se rozhodnout podle svých cílů, jaké riziko jsme schopni podstoupit a v neposlední řadě podle toho, v jaké fázi života se zrovna nacházíme. Úspěšná investiční strategie není jen jedna. Stačí připomenout osvědčené principy Nobelovy nadace nebo teprve před rokem veřejně odhalené strategie, které používá Ray Dalio, majitel jednoho z největších hedgeových fondů na světě

Nicméně všechny úspěšné strategie mají vždy minimálně 3 společné jmenovatele: 

1) Nesázet vše na jednu kartu (firmu, odvětví, region, komoditu, měnu…)

2) Nastavit pevné procentuální poměry investičních instrumentů a pravidelně portfolio vyvažovat na správné výchozí poměry

3) Využívat propadů na trhu (větších či menších) a v těchto situacích nakupovat se zvýšenou intenzitou levné kvalitní zboží s možností později draze prodat

Co z toho vyplývá pro české investory v Číně?

Při vší úctě k druhé největší ekonomice světa, Čína je stále jen na rozmezí mezi vyspělou a rozvojovou zemí. Je to jen jeden specifický region v rámci světové ekonomiky i když velký. Právní prostředí je pro investory z vyspělých ekonomik špatně čitelné a trh je stále pod dohledem státu. Investice do této země by tedy měla být z pohledu rozumného investora v řádu maximálně několika procent z celkového majetku. Toto procentuální zastoupení Číny v portfoliu neznamená ani při dalších turbulencích ohrožení celkové dlouhodobé výnosnosti.

Vládní delegace, export Krtečka, ani snaha o zalíbení se pravděpodobným budoucím „nejmocnějším“ nemůžou ochránit naše případné předimenzované investice v této dlouhodobě ne příliš stabilní zemi. To platí jak pro firmy, tak pro soukromé investory. Nikoliv chamtivost a touha po rychlém zbohatnutí, ale nalezení správné rovnováhy mezi rizikem a výnosem vede k trvalému úspěchu.

A jakou investiční strategii k budování a ochraně majetku využíváte Vy?

Upozornění: Výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. 

26.10.2015 Krupa Březák s.r.o.